Která zvířata jsou nejinteligentnější

Na naší planetě existují miliardy nejrůznějších druhů zvířat. Každé z nich je adaptováno na trochu jiné podmínky, avšak každé se snaží přežít. A jednou ze strategií je inteligence. Nejlepším příkladem jsou samozřejmě lidé, avšak jsou zde i jiné živočichové, jejichž IQ je poměrně vysoké. Asi každý například ví o inteligenci slonů, kteří dokážou například používat nástroje. Avšak ti rozhodně nepatří na žebříček nejchytřejších zvířat, i když rozhodně nejsou nikde vespod. Najdou se však tvorové, kteří je překonají. Ze suchozemských savců jsou to naši příbuzní primáti, především pak šimpanzi a gorily. Ti se dokonce dovedou naučit zjednodušenému znakovému jazyku, i když jej nepoužívají k vyjadřování abstraktních myšlenek, jako spíše toho, co chtějí – například „hlad“, „zima“, případně „hrát“.

 

šimpanz - po člověku nejchytřejší suchozemský tvor

 

Na suché zemi ještě zůstaneme. Jsou zde totiž i další inteligentní tvorové, tentokrát okřídlení. Známí jsou papoušci, avšak ty značně předčí krkavcovití, jako jsou vrány, havrani či straky. U vran bylo například prokázáno využívání automobilů k rozbíjení ořechů. Havrani si zase „domestikují“ vlky. Ovšem nejen na souši najdeme inteligentní tvory. V mořích jsou to kytovci, především pak kosatky. Zde bylo dokázáno, že prakticky každá rodina má svůj vlastní jazyk, jako například my máme češtinu a angličtinu. To je také jedním z důvodů, proč je navracení kosatek chovaných v zajetí zpět do divočiny obtížné – zkrátka má potíže se dorozumět s ostatními svého druhu, a jelikož kosatky jsou skupinoví lovci, značně to snižuje její šance na přežití.

 

kosatka vládne mořím díky své inteligenci

 

Chytřejší než kosatky jsou však chobotnice. Ty umí vyřešit mnohdy i nevyřešitelné problémy, a to je také důvod, proč je jejich chov v zajetí tak obtížný – potřebují hodně mentální stimulace, ovšem je obtížnější s nimi komunikovat než se savci, například s kytovci. Zde se nabízí otázka, zda se některé z výše uvedených zvířat může dostat až na úroveň lidí. Odpověď je, že je to poměrně nepravděpodobné. Zde totiž nestačí jen inteligence. Je potřeba také schopnost používat nástroje, což například kosatky příliš nedovedou, vzhledem k tomu, že nemají kromě tlamy nic, čím by je mohly chytit, a také dostatečná délka života, aby bylo možné onu inteligenci řádně využít. Zdá se tedy, že lidská pozice prozatím zůstane neohrožena.