Lidé a politické názory


Každý ÄlovÄ›k má na politiku jiný názor. Jsou lidé, kteří politikou doslova žijí a sledují naprosto vÅ¡e, co se kde dÄ›je. Jsou ale i tací, kteří o politiku nemají vůbec žádný zájem a je jim jedno, kdo bude prezidentem apod.

Existují dvÄ› strany a bylo by vhodné nÄ›co takového respektovat. Každá vÄ›c, která existuje, má dvÄ› strany. Je potÅ™eba to tak brát, jelikož jiné to už urÄitÄ› nikdy nebude.

Pokud znáte ÄlovÄ›ka, který se politikou nezabývá, urÄitÄ› mu neudÄ›láte radost, pokud s ním půjdete například na kávu a budete mu vykládat o tom, jak to zrovna v politice je nebo není, koho máte rádi, koho rádi nemáte apod. Věřte, že je dost možné, že s takovým ÄlovÄ›kem byste Å¡li na kávu naposled.

text novin

NÄ›kteří lidé opravdu o politiku nemají zájem a urÄitÄ› jim to nikdo nemůže mít za zlé a to už jen proto, že ne vÅ¡ichni potÅ™ebují znát názory druhých. Každý ÄlovÄ›k by mÄ›l mít svůj názor a rozhodnÄ› by se nemÄ›l nechat ovlivnit nÄ›kým dalším.

V politice najdeme ty, kteří mohou mít stejný názor jako my, ale zároveň zde můžeme najít i ty, kteří rozhodnÄ› stejný názor nemají. Je ale dost možné, že i když má daný politik v urÄité vÄ›ci stejný názor jako vy, může se stát, že v jiných vÄ›cech má zase zcela odliÅ¡né názory, než máte právÄ› vy.

nápis pravda a lež

NÄ›kteří lidé jsou tací, že se politikou nechtÄ›jí vůbec zabývat a urÄitÄ› jim to ÄlovÄ›k nemůže mít za zlé. Jsou lidé, kteří si nechtÄ›jí zatěžovat hlavu vÄ›cmi, které politici považují za problém, ale ve výsledku daná vÄ›c problémem vůbec být nemusí.

Každý ÄlovÄ›k by mÄ›l mít svůj názor a opravdu byste se nemÄ›li nechat nÄ›kým jiným ovlivnit a to aÅ¥ už se jedná o politika nebo o nÄ›koho jiného.

Vyznat se v politice rozhodnÄ› není snadné, natož urÄit, co je nebo není menším zlem. Kolikrát i právÄ› z toho důvodu mnoho lidí nechodí k volbám.

Každý ÄlovÄ›k je jiný a každého zajímá nÄ›co jiného. Je potÅ™eba to tak brát a to už jen z toho důvodu, aby nevznikaly zcela zbyteÄné hádky.