Proč je zvuková komunikace u zvířat tak vzácná

Jedním ze základních znaků prakticky všech živočišných druhů je, že jedinci stejného druhu mohou mezi sebou bez problému komunikovat. To se může nám, lidem, zdát zvláštní, avšak to je jen proto, že patříme k těm několika málo druhům, kteří se dorozumívají především pomocí zvuků. To je ve skutečnosti ve zvířecí říši poměrně ojedinělé.

 

Pokud jde o savce, ti preferují především řeč těla. Mohou spolu vést rozhovor pouze tím, jaký postoj zaujmou. Pozorovat to můžeme i u našich domácích mazlíčků, jako jsou psi a kočky. Jistě, ti štěkají a mňoukají, avšak to jsou projevy rezervované pouze pro lidi. Divocí psi neštěkají prakticky vůbec, a divoké kočkovité šelmy mňoukají jen na svá koťata.

 

typická zvuková lidská komunikace

 

V hmyzí říši se pak používají především feromony, a to hlavně u sociálního hmyzu, jako jsou například včely či mravenci. Ti používají feromonové stopy, aby ostatním příslušníkům své kolonie ukázali, kde se například nachází potrava, případně kde je nebezpečí.

 

Je samozřejmě pochopitelné, proč je zvuková komunikace tak vzácná. Ukazuje totiž ostatním přesně naši polohu, a to si jak lovící predátor tak i schovávající se stádo nemohou dovolit. Jistě, můžeme namítnout, že například u zeber je to zbytečné, neboť ty se neschovají. Ovšem je nutné si uvědomit, že zde obvykle není na nějaké vysvětlování čas. Pokud se objeví predátor, je nutné, aby se dalo celé stádo okamžitě do pohybu.

 

kosatka - zvíře s po lidech nejobsáhlejším jazykem

 

A kdo tedy, kromě lidí, vlastně „hovoří“? Jak již bylo řečeno, příliš druhů sem z pochopitelných důvodů nepatří. Z těch, které najdeme i u nás, jsou to hlavně zpěvní ptáci, ovšem jejich „jazyk“ je velmi jednoduchý a prakticky neumožňuje použití abstraktních výrazů.

 

Mnohem blíže tomu, co chápeme pod pojmem „slovní komunikace“, jsou sociální kytovci, především pak delfíni. Z nich v tomto vynikají hlavně kosatky, u nichž bylo zjištěno, že jednotlivé rodinné skupiny mají dokonce i svůj vlastní jazyk. To je také problém, který ztěžuje reintrodukci jedinců odchovaných v zajetí zpět do volné přírody.

 

Měli bychom být tedy rádi, že patříme k druhu s nejpropracovanějším akustickým komunikačním systémem. Díky tomu si můžeme sdělovat prakticky vše. A to je rozhodně k nezaplacení.